Biografie

MARCEL CRIHANĂ este fiul lui Alexandru Crihană şi al Marandei Crihană. Născut în 1942, la 18 mai. Istoric şi critic literar român, doctor în filologie, cadru didactic universitar. Scriitor şi poet. Fondatorul Editurii Perpessicius din Bucureşti; fondatorul atelierelor de creaţie Perpessicius - Bucureşti şi Perpessicius - Crihană, Valea Mărului. Director general al Editurii Perpessicius şi al revistei de cultură Paradox. Editor senior al revistelor Graphic Arts & Media Business Review şi Vârste şi Trepte. A semnat peste 50 volume individuale, 78 de prefeţe, ediţii, postfeţe. A îngrijit peste 30 antologii (la care a participat şi ca autor), a scris in alte peste 70 volume colective, iar ca editor sau consultant editorial, a contribuit substantial la aparitia a peste 250 cărţi. Sute de articole de specialitate, comunicări ştiinţifice şi publicistică (cronici şi recenzii, editoriale, articole de opinie şi atitudine etc.)

Marcel Crihană s-a stins din viaţă la 6 aprilie 2010 şi este înmormântat alături de părinţii săi, în localitatea natală, Valea Mărului, Galaţi.

duminică, 17 octombrie 2010

Marcel Crihană - o personalitate complexă

De-a lungul vieţii, am trăit mai multe momente dramatice, semnificative pentru reflecţia asupra condiţiei umane. De fiecare dată, am înţeles cu o nuanţă mai mult ce valoare aparte are viaţa.
Marcel Crihană, dascăl de vocaţie, profesor universitar doctor, poet, prozator, eseist, critic literar, director de revistă, manager de editură… este o personalitate culturală complexă.
Pe Marcel Crihană l-am cunoscut încă din tinereţe, cu ocazia unor consfătuiri ale cadrelor didactice, activităţi metodice şi întâlniri cu scriitori. Eram colegi, profesori de Limba şi literatura română. Cele mai frumoase momente culturale şi profund umane le-am surprins în evocarea Creatori din cartierul nostru, Editura Arefeană, Bucureşti, 2009.
Marcel Crihană a excelat, în primul rând, în volumele dedicate lui Perpessicius - Dumitru Şt. Panaitescu, un cunoscut istoric şi critic literar, folclorist, eseist şi poet român, cercetător şi editor al operei eminesciene, membru titular al Academiei Române.
Remarcabile sunt şi volumele despre "Limbaj şi artă literară în operele scriitorilor români" şi "Scriitorii şi cărţile lor", studiile de lingvistică şi teorie literară, volumele de maxime şi cugetări, apoi articolele din revista "Paradox". La acestea se pot adăuga prezentările făcute multora dintre cărţile realizate la Editura "Perpessicius", care ar putea constitui un volum de critică literară contemporană.
Semnificativ şi demn de admiraţie este şi faptul că Marcel Crihană a fost de-a lungul timpului un profesor prin excelenţă, îndrumător în tainele culturii, care, prin editura şi revista pe care le-a condus, dar mai ales prin implicare directă, personală, a susţinut dezvoltarea literară a multor oameni cu potenţial creator.
Îndelungata noastră colaborare a fost marcată şi de realizarea unei cărţi comune, "Elemente de gramatic?", o lucrare dedicată celor care studiau gramatica limbii române în şcoală.
Mesajul pe care, dincolo de timp, îl transmit opera şi activitatea lui Marcel Crihană este încrederea nemăsurată în cultură, în rolul pozitiv al literaturii în viaţa de fiecare zi, victoria asupra a ceea ce este efemer prin acordarea unei importanţe pe măsură pentru ceea ce este semnificativ, esenţial.
Ion C. Ştefan


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu